Program 2019

Harmonogram Kongresona 2019 znajdziecie tutaj.
Opisy poszczególnych punktów programu znajdziecie poniżej.

Piątek

Sala Biała

15:00 – 16:30
Teatr więzienny – teatr amatorski, zmiana społeczna czy praca socjalna?
Panel dyskusyjny z udziałem Agnieszki Bresler, Magdaleny Hasiuk i Jerzego Majdy, dyskusję poprowadzi Dominika Bremer

Co to jest teatr więzienny? Czy uprawianie tej formy aktywności artystycznej w murach instytucji totalnej może realnie wpłynąć na zmianę społeczną? Czy zmiana jednostki, która potencjalnie dokonuje się podczas pracy teatralnej, jest zmianą społeczną? Tytuł pomyślany został maksymalnie szeroko i absolutnie nie chwytliwie. Podczas dyskusji zastanowimy się nad tym, jak można rozumieć teatr więzienny, jako jaką formę aktywności – artystycznej, społecznej, pomocowej? W tytule celowo zrezygnowano ze słowa resocjalizacja, na rzecz „praca socjalna”, żeby położyć nacisk na to rozumienie teatru jako narzędzia zmiany społecznej, które chce tworzyć warunku do zyskiwania autonomii i poczucia sprawczości jednostki, a niekoniecznie na wypracowywanie w jednostce mechanizmów i „umiejętności” do poruszania się w zastanym porządku obyczajowo-prawnym, który może być dla niej przemocowy i obcy. Do dyskusji zostały zaproszone osoby(Agnieszka Bressler, Magdalena Hasiuk, Jerzy Majda) związane z praktyką teatralnej pracy w więzieniu, które dzieląc się doświadczeniem pracy i refleksją, pozwolą zastanowić się, na ile prezentowany wyżej obraz jest projektowany, a na ile rzeczywisty i możliwy do zrealizowania.

16:30 – 18:00
Plemię jako projekt polityczny: o etnologii anarchistycznej
Prelekcję poprowadzi Tomek Skoczylas

Będzie to krótki wykład w którym podzielę się swoimi refleksjami na temat badań etnologicznych nad społeczeństwami bezpaństwowymi (nazwanymi roboczo „etnologią anarchistyczną”) i tego co mogą nam one powiedzieć na temat natury państwa i warunków życia bez niego.

18:00 – 19:00
Queerowy anarchizm
Prelekcję poprowadzą osoby z kolektywu Anarchoqueerowa Warszawa

Kolektyw Anarchoqueerowa Warszawa jest to oddolna, nieformalna i niehierarchiczna grupa zrzeszająca osoby transpłciowe (w tym niebinarne). Chcemy powiedzieć o tym, czym jest dla nas queerowy anarchizm. Nie tylko w teorii, ale (przede wszystkim) w praktyce – tym, co robimy i co planujemy robić. Opowiemy, dlaczego organizujemy się i działamy wspólnie. Na jakie przeszkody natrafiamy i co można zrobić (zwłaszcza będąc osobą ze środowiska anarchistycznego), aby nam pomóc. Pod koniec spotkania przewidujemy czas na zadawanie pytań i dyskusję.

19:00-20:00
Nowe realia antyfaszyzmu
Prelekcję poprowadzi harcesz

Rozwój technologii i jej wsiąkanie w społeczeństwo napędza istotne, wielkie zmiany społeczne. Zmienia się polityka, zmieniają się środki masowego wpływu na społeczeństwo — narzędzia i formy propagandy, a w odpowiedzi na nie także formy wyrazu sztuki i buntu. Jakkolwiek niezmienne mogą być ich motywacje, zmienia się też to, w jaki sposób sprawowane są autorytarne rządy, oraz to jak działają na ich rzecz faszyści na wszelkich poziomach. Zamierzam argumentować, że odpowiednio powinno się zmienić także to, jak te działania są kontrowane przez ruch wolnościowy i nie tylko. Chcę krótko przedstawić jedną z możliwych perspektyw na to, jak mogą wyglądać wybrane aspekty współczesnej działalności antyfaszystowskiej, na przykładzie między innymi mobilizacji wokół 11 listopada.

Litografia A

20:00 (Wernisaż)
Wystawa: Na ulicach nie ma nikogo
Studenckie Koło Badań Artystycznych

Wystawa otwarta dla zwiedzających przez cały piątek, a w sobotę i w niedzielę w przerwach między punktami programu.

Czy romantyczna koncepcja barykady w starciu z problemami późnego kapitalizmu jest wciąż nośna znaczeniowo? Zapora wykonana z prowizorycznych materiałów jest wyrazem pokoleniowego przeświadczenia o dysfunkcyjności wszelkich mechanizmów mających chronić nas przed postępującą destrukcją świata jaki znamy. Balony wypełnia dwutlenek węgla z naszych płuc, którego antropogeniczna emisja sięgnęła

Litografia B

16:00 – 17:00
Na północ i co dalej? Sytuacja migrantów na granicy marokańsko-hiszpańskiej
Prelekcję poprowadzi Anna Mikulska

Hiszpańskie enklawy Ceuta i Melilla to terytoria Unii Europejskiej na kontynencie afrykańskim, oddzielone od Maroka jednymi z najbardziej strzeżonych granic Europy. Dziś są one głównymi trasami migracji z Afryki na kontynent europejski. Ciche przyzwolenie na przemyt towarów przez marokańskie tragarki i zjawisko transgranicznej taniej siły roboczej, brak możliwości edukacji dla dzieci imigrantów, życie uchodźców na ulicy, wreszcie wykorzystywanie nieuregulowanego statusu prawnego migrantów przez pracodawców. To zjawiska, które są codziennością w Melilli oraz w tzw. “Sea of Plastic”, czyli ciągnących się na wielu kilometrach szklarniach na południu Hiszpanii, w których zatrudnianych są dziesiątki tysięcy pracowników, wielu bez umowy. Podczas prelekcji opowiem o tym, co zaobserwowałam i usłyszałam podczas pobytu w tych miejscach w ramach projektu reporterskiego “Media, Minorities, Migration”, organizowanego przez Minority Rights Group.

17:00 – 19:00
Warsztat: dziennikarstwo zaangażowane – reportaż, literatura faktu, non-fiction
Warsztaty poprowadzi Roman Kurkiewicz – dziennikarz, redaktor, felietonista, aktywista, antyfaszysta, wykładowca.

Warsztat teoretyczno-praktyczny, podczas którego analizując krótkie próbki tekstowe uczestniczek/ków, przedstawię techniki i reguły rządzące tym jednym z najważniejszych i wciąż żywych gatunków dziennikarskich tekstów. Na przykładach autorów/ek poznamy kilka stylów reporterskich. Zagłębimy się w wielowymiarowość współczesnego reportażu, opowiem o tzw. fetyszu obiektywizmu i sensie zaangażowanego pisania oraz, mimo wszystko, jego rygorach.

Oczekiwania wobec uczestników: ogólna ciekawość świata i tematu non-fiction, napisanie i wysłanie na dwa dni przed rozpoczęciem warsztatu na adres rkurkiewicz@gmail.com krótkiego (800-1000 znaków) tekściku opartego na reporterskim (nie literacko, fabularnym) opisie. Poniżej propozycja: lista słów-kluczy wokół których miałby powstać tekst (do wyboru JEDNO słowo): kamień, deska, złotówka, czerwony, pięść, krople.

Na ten punkt programu obowiązują zapisy: https://cutt.ly/zapisy_na_warsztaty

19:00 – 20:00
Warsztaty drag
Warsztaty poprowadzi Ka Katharsis

Podczas warsztatów z Ka (Kaśką) Katharsis poznamy środowisko queerowe od zaplecza. Usłyszymy historię powstania ruchów wolnościowych środowiska lgbt+ i dowiemy się dlaczego tak ważna jest kultura drag i podziemnych bali (vouge). Opowie o swojej rodzinie i doświadczeniu w pracy przy Jedynej Rewii Drag Queen w Polsce. Oprócz wiedzy teoretycznej i nabytej przez Kasię, będzie można samemu spróbować wejść i wcielić w rolę drag, niezależnie od płci i seksualności. Mile widziane jest przyniesienie swoich narzędzi do pracy – podkłady, paletki, cienie, pędzelki i tony brokatu. Jeśli macie jakieś kostiumy, chętnie je na miejscu przerobimy. Na zakończenie warsztatów, każdy z Was będzie miał możliwość wystąpienia w krótkim performance lub walki na lip sing. Wszystko zależy od Waszej energii, bo jedyne co może nas ograniczać to wyobraźnia.

Na ten punkt programu obowiązują zapisy: https://cutt.ly/zapisy_na_warsztaty

Sobota

Sala Biała

09:00 – 10:00
Wspólne śniadanie

Zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnym śniadaniu, organizowanym na zasadach kuchni społecznej. Poczęstunek będzie w dużym stopniu zapewniony przez organizatorów, ale zachęcamy do przyniesienia własnych posiłków do podzielenia się z innymi. Wspólny posiłek wprawi nas w dobry nastrój i pobudzi do rozmowy jeszcze przed rozpoczęciem całego dnia wykładów. Będzie to również okazja do odnowienia starych kontaktów oraz zawiązania nowych. (Przewidujemy też stolik dla milczków).

10:00 – 11:00
Spójny wizerunek ruchu anarchistycznego
Prelekcję i dyskusję otwartą poprowadzi Krzysztof „RiotKit” Wesołowski

Jak widzą nas normalsi? Jak w dobie grup interesów i kapitału dotrzeć do ludzi z pustymi kieszeniami?

11:00 – 12:30
Co dziś zostało z języka maja ’68?
Prelekcję poprowadzą Xawery Stańczyk, Anna Winkler

Marks pisał, że oręż krytyki nie może zastąpić krytyki orężem. Radykalna lewica lat 60. XX w. przystępując do krytyki orężem – strajków, demonstracji, akcji bezpośrednich i innych form walki – wielką wagę przywiązywała także do oręża krytyki, czego świadectwami mogą być skandowane slogany, hasła pisane na murach, wiecowe mowy i odezwy, a także niezliczona liczba tekstów programowych, polemik, dyskusji, broszur i pamfletów. Czy jednak język tych wypowiedzi był sam w sobie przedmiotem refleksji? Czy miał opisywać świat, czy konsekwentnie go zmieniać? Jakimi ideami i wyobrażeniami została wypełniona w ‘68 stara retoryka marksizmu? Co z tego języka pozostało do dziś – i co z tego jest jeszcze aktualne?

12:30 – 14:30
Współczesny anarchistyczny ruch oporu w Berlinie
Prelekcję poprowadzi Michał „Mundek” Hyczko

Współczesny anarchistyczny ruch oporu w Berlinie. Köpi – Squotting – Antifa

14:30 – 15:30
Czy anarchist(k)om wolno używać linijek, wag i zegarków?
Prelekcję poprowadzi Michał Pospiszyl

Podczas wystąpienia przedstawię społeczną, materialistyczną historię miar. Unifikacja miar która dokonała się w XIX wieku, nie była dziełem naukowców, ale miała charakter polityczny, ściśle związany z potrzebami rozwijającego się kapitalizmu. Postaram się pokazać, że każda próba krytyki kapitalizmu powinna zaczynać się od krytyki miar. Podczas wystąpienia skupie się na kilku przykładach antykapitalistycznego oporu, który był zarazem walką z abstrakcyjnym systemem miar. W tym świetle przedstawię historię Londyńskich dokerów z XVIII wieku walczących z ustanowieniem pracy najemnej (zastępującej przednowoczesne przywileje płacą za pracę) czy dziejom oporu stawianego przez ludzi, rośliny i zwierzęta rolnictwu opartemu na monokulturze.

15:30 – 16:00
Przerwa obiadowa

Na obiad zaprasza Food not Bombs Kraków

16:00 – 17:00
Blaski i cienie kolektywnego tłumaczenia.

Panel dyskusyjny z udziałem Jagody Dolińskiej (projekt tłumaczeniowy “Living my life” autorstwa Emmy Goldman), Saszy Wyczańskiego / Adama Grzegorza (Anarchistyczne FAQ) i Mai i Łukasza (kolektyw TrⒶductores), dyskusję poprowadzi Magdalena Ostarzewska

Kiedy komercyjne wydawnictwa nie są zainteresowane tłumaczeniem i publikowaniem literatury lewicowej, głównie ze względu niewielki nakład takich pozycji, a przez to niezadowalające zyski, lukę tę wypełniają oddolne inicjatywy tłumaczeniowe. O tym dlaczego angażują się w popularyzację literatury radykalnej, jakie są trudności i zalety wspólnej pracy nad tłumaczeniem, redakcją, składem i promocją w rozmowie z Magdaleną Ostarzewską opowiedzą: Jagoda Dolińska (projekt „Living my life” Emmy Goldman), przedstawiciele grupy TrⒶductores (tłumaczenie anonimowego manifestu „Pustynia”) i członkowie projektu Anarchistyczne FAQ.

17:00 – 18:00
Czy ocali nas wieś? – o katastrofie, żywności i ruchach chłopskich
Prelekcję poprowadzi Paulina Kramarz

Podstawowym problemem, który będzie stał przez ludzkością w czasie pogłębiającej się katastrofy klimatyczno-ekologicznej, będzie produkcja żywności. Jeżeli ma ona zapewnić żywność jak największej liczbie osób, będzie musiało się to wiązać z koniecznością powrotu do lokalnej produkcji żywności oraz rezygnacji z ferm przemysłowych i wielkoobszarowych monokultur, czy też uprawy zbędnych produktów przeznaczonych dla bogatszej części świata (np. róż, oleju palmowego). Oznacza to jednocześnie odrodzenie społeczności wiejskich, migrację ludności z miast do wsi – odwrotną do obserwowanej obecnie. Dużą rolę w odrodzeniu wspólnot wiejskich mogą odegrać już obecnie działające ruchy chłopskie, które najaktywniej działają w krajach, gdzie skutki katastrofy są już odczuwalne. Czas najwyższy zastąpić, kłótnie o to, które źródła energii pozwolą na produkcję śmieci (w tym śmieciowej żywności) na obecnym poziomie, dyskusją nad światem wspólnotowym, w którym wiejskie społeczeństwa w końcu będą częścią, a nie marginesem całej ludzkiej społeczności.

18:00 – 19:00
Między „FUTURE” a „NO FUTURE” – negatywny wpływ ruchów punkowych na odbiór idei anarchistycznych w Polsce
Prelekcję poprowadzi Tymoteusz Onyszkiewicz

  1. Krótka charakterystyka punk rocka (główne idee, historia)
  2. Polski punk (bunt w rzeczywistości „realnego socjalizmu” i „realnego kapitalizmu”)
  3. Punk jako nośnik idei anarchistycznych (jak to się stało?)
  4. Negatywny odbiór idei anarchistycznych oglądanych przez pryzmat ruchów punkowych (antyintelektualizm, agresja, alkohol i narkotyki)
  5. Punk i co dalej? (czy istnieje potrzeba stworzenia spójnego przekazu ruchów post-punkowych?)

19:00 – 20:30
Otwarta próba Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego

Zapraszamy do wspólnego muzykowania. Będziemy wykonywać pieśni anarchistyczne i socjalistyczne. Śmiało podnieśmy sztandar nasz w górę!

Litografia A

09:00 – 10:00
Wspólne śniadanie

Zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnym śniadaniu, organizowanym na zasadach kuchni społecznej. Poczęstunek będzie w dużym stopniu zapewniony przez organizatorów, ale zachęcamy do przyniesienia własnych posiłków do podzielenia się z innymi. Wspólny posiłek wprawi nas w dobry nastrój i pobudzi do rozmowy jeszcze przed rozpoczęciem całego dnia wykładów. Będzie to również okazja do odnowienia starych kontaktów oraz zawiązania nowych. (Przewidujemy też stolik dla milczków).

10:00 – 12:00
O kulturowych mechanizmach wykluczenia „innego”
Warsztaty poprowadzi projekt “Międzygatunkowo”

„Zwierzęta istnieją dla siebie samych. Nie stworzono ich dla ludzi, tak samo jak czarnych nie stworzono dla białych, a kobiet dla mężczyzn.”

W czasie warsztatów zapoznamy się z wybranymi tekstami i omówimy – na przykładach z różnych obszarów życia społecznego – kulturowe podstawy uprzedmiotowienia i paralele pomiędzy wykluczeniem innych gatunków i innych grup ludzkich. Którędy i w oparciu o jakie cechy przebiega granica pomiędzy „my” i „oni”, „swoim” i „obcym”, „ludzkim” i „nie-ludzkim”? Jakie warunki muszą zaistnieć, aby odebrać podmiotowość innej istocie, jak racjonalizujemy własne dyskryminujące siatki poznawcze i jak, w sposób nieuświadomiony, podtrzymujemy je w języku i codziennej praktyce? Odpowiedzi i pomysły na objęcie tych problemów postaramy się wspólnie wypracować podczas warsztatów antropologicznych z projektem „Międzygatunkowo”.

Na ten punkt programu obowiązują zapisy: https://cutt.ly/zapisy_na_warsztaty

12:00 – 14:00
Latawce zamiast dronów
Warsztaty poprowadzi Andrzej Krystyniak z kolektywu APE Warszawa

„Latawce zamiast dronów” to antymilitarystyczna kampania organizowana w ramach Autonomicznej Przestrzeni Edukacyjnej w Warszawie. Warsztaty składają się z krótkiej prelekcji poświęconej sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz części praktycznej, podczas której uczestnicy i uczestniczki wspólnie konstruują latawce z przesłaniem antywojennym. Działalność ta włącza się w międzynarodowy protest zainicjowany przez afgańskich wolontariuszy pokoju przeciwko wykorzystywaniu bojowych dronów w działaniach wojennych.

Na ten punkt programu obowiązują zapisy: https://cutt.ly/zapisy_na_warsztaty

14:00 – 15:30 – sesja 1
16:00 – 17:30 – sesja 2
“Przemoc seksualna wobec kobiet w ugrupowaniach lewicowych – sesja dyskusyjna skoncentrowana na wypracowywaniu rozwiązań”
Dyskusję poprowadzą Natalia Jaguś, Laurie Debeni.

Akcja #metoo uświadomiła społeczeństwu skalę problemu seksizmu i przemocy z jaką zmagają się osoby mające doświadczenie funkcjonowania w roli kobiecej, problem ten dotyczy w równym stopniu osób, które działają w grupach lewicowych, choć te zazwyczaj opowiadają się za równouprawnieniem i przedstawiają się jako sojusznicze z feminizmem. Doświadczenia ostatniego roku w zakresie radzenia sobie po ujawnieniu przemocy w kolektywach lewicowych okazały się nieefektywne. Zapraszamy do wzięcia udziału w sesji dyskusyjnej skoncentrowanej na wypracowywaniu rozwiązań.

Na ten punkt programu obowiązują zapisy: https://cutt.ly/zapisy_na_warsztaty

15:30 – 16:00
Przerwa obiadowa
Na obiad zaprasza Food not Bombs Kraków

17:30 – 19:00
Jak pracować, działać, budować relacje w kolektywach
Warsztat poprowadzi Iza Gawęcka

Spotkanie warsztatowe jest pomyślane jako możliwość rozmowy i wymiany zarówno narzędzi praktycznych, jak problemów wynikających z kolektywnej, równościowej, konsensualnej i wolnościowej pracy w grupach. Do udziału w spotkaniu chcemy zaprosić wszystkie osoby mające doświadczenie pracy i działania w takich grupach, których formuła zakłada tworzenie relacji demokratycznych, samopomocowych, użytkowych, antyprzemocowych itd.: kooperatyw, kolektywów, spółdzielni, grup wsparcia, grup samopomocowych. Spotkanie będzie miało charakter otwartej dyskusji/warsztatów animowanych i moderowanych przez Izę Gawęcką.

Na ten punkt programu obowiązują zapisy: https://cutt.ly/zapisy_na_warsztaty

19:00 – 20:30
Wokół dehumanizacji. Antyfaszyzm z perspektywy psychologicznej
Prelekcję poprowadzi Marta Płonecka

W działaniach antyprzemocowych ważne jest rozumienie tego, jak dochodzi do przemocy. Jednym z procesów towarzyszących przemocy jest dehumanizacja- zjawisko postrzegania drugiej Osoby jako coś mniej niż człowiek. Z mojej perspektywy jest to fundamentalny proces w sytuacji krzywdzenia innych ludzi. Jak to się dzieje, że postrzegamy innych ludzi jako coś mniej niż równy ma podmiot? Jakie to ma znaczenia na możliwości krzywdzenia? Skąd bierze się owa zdolność do odczłowieczania Innych? Jak powszechne jest to zjawisko? Na te i inne pytania będzie można znaleźć odpowiedzi podczas wykładu. Z racji na kontekst tej antyfaszystowskiej inicjatywy jaką jest KONGRESONO, podczas wykładu będzie przewidziana specjalna część dotycząca sytuacji przemocy interpersonalnej wewnątrz struktur antyprzemocowych. Czy wystarczy deklaracja i dobre chęci by budować świat bez przemocy? Jakie są zagrożenia i wyzwania w realizacji wartości antyfaszystowskich? Co jest ważne w budowaniu grup oddolnych jako realnie bezpieczniejszej przestrzeni będących alternatywą dla autorytarnego świata przemocy? Przygotuj wystąpienie w formie wykładu ze slajdami – staram się mówić o nauce w przystępnej formie, gdyż uważam, że celem nauki jest to, żeby była przydatna społecznie. Zależy mi aby, Osoby, które na co dzień walczą z przemocą otrzymały wsparcie w postaci wiedzy oraz wzmocnienie w postaci podpowiedzi na minimalizowanie ryzyka przemocy w strukturach antyfaszystowskich. Celem tego wystąpienia jest pogłębienie świadomości na temat złożoności zjawiska przemocy oraz jego mechanizmów, by wzbudzić w uczestnikach wystąpienia poczucie sprawczości i wpływu społecznego we własnych grupach.

Litografia B

09:00 – 10:00
Wspólne śniadanie

Zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnym śniadaniu, organizowanym na zasadach kuchni społecznej. Poczęstunek będzie w dużym stopniu zapewniony przez organizatorów, ale zachęcamy do przyniesienia własnych posiłków do podzielenia się z innymi. Wspólny posiłek wprawi nas w dobry nastrój i pobudzi do rozmowy jeszcze przed rozpoczęciem całego dnia wykładów. Będzie to również okazja do odnowienia starych kontaktów oraz zawiązania nowych. (Przewidujemy też stolik dla milczków).

10:00 – 11:00
Obywatelskie nieposłuszeństwo jako droga do celu
Prelekcję poprowadzi Obóz dla klimatu

Obóz dla klimatu, czyli kim jesteśmy, do czego dążymy i dlaczego uważamy, że obywatelskie nieposłuszeństwo może być skuteczne. Prezentacja dotychczasowych działań i plany na przyszłość.

11:00 – 12:00
(post)Anarchizm na nasze czasy
Dyskusję poprowadzą Tomek i Janek

Jakiego anarchizmu dziś potrzebujemy? Czy Post-Anarchizm jest odpowiedzią? Krótki wstęp, a następnie otwarta dyskusja.

12:00 – 14:00
Jak będzie w anarchizmie? Sekcja trans*
Prelekcję oraz dyskusję poprowadzą Martin i Grzesiek

Dyskusja na temat medical consent i prawnej procedury ustalenia płci w Polsce.

14:00 – 15:30
Z wycieczki do Chiapas… pocztówka z ziemi Zapatystów
Prelekcję poprowadzi Cezaróż Nica

Opowiem kilka słów o swojej wycieczce do Chiapas około roku temu – o swoich wrażeniach z kilku wspólnie spędzonych tygodni w niektórych caracole i czasie w San Cristobal de las casas. Nie jestem żadnym ekspertem, na miejscu uczyłem się hiszpańskiego i tak jak większość z Was, po prostu interesuję się ruchami wolnościowymi i anarchistycznymi – raczej chciałbym zachęcić do dyskusji i wspólnej refleksji na temat tego, jak możemy okazać Zapatystom solidarność z Polski, jakie są ich aktualne problemy i czy możemy wprowadzić część z ich idei u siebie… Zapraszam!

15:30 – 16:00
Przerwa obiadowa

Na obiad zaprasza Food not Bombs Kraków

16:00 – 17:00
O przyjemności
Prelekcję poprowadzi Cezary Rudnicki

Swoje wystąpienie zamierzam poświęcić politycznej roli przyjemności. Postaram się wyjaśnić słuchaczom i słuchaczkom dlaczego faszyzm i kapitalizm mają tak wrogi stosunek wobec swobodnego zażywania rozkoszy oraz dlaczego wszelkie walki wolnościowe muszą być zarazem walkami o prawo do lenistwa i poszukiwaniem nowych form doznawania przyjemności.

17:00 – 18:00
Pedagogika konfliktu
Prelekcję oraz dyskusję poprowadzi APE Warszawa

Lewicowy pomysł na edukację, czyli pedagogika krytyczna zapoczątkowana przez Freirego, padła ofiarą swojego własnego sukcesu. Jej postulaty zostały w znacznej mierze wchłonięte przez liberalny model nauczania. Oczywiście w sposób asekuracyjny i wybiórczy: zachowano nacisk na dialog oraz konstruktywistyczne podejście do produkcji wiedzy. Gdzieś po drodze jednak zatracił się konstytutywny dla pedagogiki krytycznej element rozgrywania konfliktu politycznego poprzez nauczanie i wychowanie. Stawia to lewicę w sytuacji braku własnej pedagogiki oraz instytucji ją aplikujących. Pedagogika konfliktu to rozwijany w Autonomicznej Przestrzeni Edukacyjnej paradygmat nauczania, który miałby być alternatywą zarówno dla pedagogiki konserwatywnej, jak i liberalnej. Zainspirowane i zainspirowani teorią hegemonii Gramsciego oraz ideą polityki agonistycznej Chantal Mouffe, chcemy przedstawić nasz pomysł na edukację, która nie tylko nie kryje się ze swoimi politycznymi intencjami, ale zmusza innych graczy do odsłonięcia kart.

18:00 – 19:00
Pustynia: dlaczego nie będzie rewolucji?
Prelekcję oraz dyskusję poprowadzą Maja B. i Łukasz S. z grupy TrⒶductores

Działalność człowieka wprowadziła układ klimatyczny Ziemi na drogę przemiany do gorącego stanu. Według teorii Gai, tych zmian nie da się już zatrzymać. W niedalekiej przyszłości, kryzys spowodowany zmianą klimatu spowoduje masowe wymieranie ludzkiej populacji. Ideologia anarchistyczna zawsze przemawia do mniejszości społeczeństwa, więc światowa rewolucja jest niemożliwa. Takie idee anonimowy autor przedstawia w Pustyni (Desert), pierwszym projekcie teamu tłumaczek i tłumaczy „TrⒶductores”, niedawno wydanej w formie papierowej i elektronicznej. Co zrobić w tej sytuacji? Autor także sugeruje możliwości skutecznej walki. Wszystko to postaramy postaramy przekazać prelekcji, zapraszamy także na dyskusję o książce.

19:00 – 20:30
Sprzedali nas za 50 zł – losy lokatorów mieszkań zakładowych i ich walki o sprawiedliwość
Prelekcję poprowadzi Łukasz Szeląg

Lata 90 w Polsce to nie tylko prywatyzacja zakładów pracy, ziemi, czy usług publicznych. To także masowa prywatyzacja mieszkań. W tym wypadku jednak należałoby dodać – masowa kradzież. Tysiące mieszkań budowanych przez zakłady pracy zostały wraz z nimi, za grosze, sprzedane wraz z lokatorami osobom trzecim. Z pominięciem prawa pierwokupu, z podejrzanymi układami na styku biznesu i polityki w tle. Tysiące ludzi z dnia na dzień dowiedziały się, że zostały sprzedane wraz z mieszkaniami, które były budowane i utrzymywane z ich pracy i środków. Część z nich podjęła walkę. Walka ta trwa do dzisiaj. W swoim wystąpieniu chciałbym opisać proces sprzedaży mieszkań zakładowych wraz z lokatorami, kolejne nieskuteczne rozwiązania prawne, które miały naprawić tę sytuację i przykłady lokatorów walczących przez dekady z nowymi właścicielami ich lokali oraz bezwzględnym dla biednych państwem. Chciałbym też przedstawić aktualne wyzwania stojące przed ruchem lokatorów mieszkań zakładowych i sposoby, jakimi można wesprzeć ich w ich walce.

Niedziela

Sala Biała

09:00 – 10:00
Joga
Praktykę poprowadzi nauczyciel jogi Tymoteusz Onyszkiewicz

Hatha joga dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych.
Prosimy o zabranie swojej maty i stroju do ćwiczeń.

Na ten punkt programu obowiązują zapisy: https://cutt.ly/zapisy_na_warsztaty

10:00 – 11:00
Oddolne instytucje solidarności w latach 80.
Prelekcję poprowadzi Filip Brzeźniak i Cezary Rudnicki

Nasza prelekcja poświęcona jest oddolnym instytucjom zakładanym przez środowiska opozycyjne i solidarnościowe w latach 1981-88 w Polsce. Rozpoczniemy od krótkiego przedstawienia ramy historyczno-ideowej, skłaniającej do sięgnięcia po tego typu praktyki oraz określającej ich charakter. Następnie skupimy się na omówieniu wybranych przykładów z terenów Krakowa i Nowej Huty. Wskażemy w jaki sposób myślano o solidarności, co stało za powoływanymi instytucjami, do kogo były kierowane, dlaczego, jak wpływały na społeczeństwo i w jakie relacje wchodziły z innymi podmiotami politycznymi. Prelekcja ma być przyczynkiem do refleksji nad współczesną strategią ruchów wolnościowych, prezentacją specyficznej perspektywy nad praktykami politycznymi i inspiracją do konstruowania nowych instytucji.

11:00 – 12:30
10 prostych trików – jak przetrwać na polskim rynku pracy
Prelekcję oraz dyskusję poprowadzi DJ – FA/ZSP Wrocław

Walka o godność pracowniczą – teoria i praktyka. Prawo pracy, sposoby nacisku na kierownictwo, podwójne okradanie nas przez przełożonych, o już wręcz mitycznym „socjalu w Polsce”, o możliwościach, które daje Urząd Pracy i kilka innych rzeczy. Obalenie wiecznego płaczu kierownictwa i kilka podpowiedzi, dzięki którym być może niektórzy przestaną przepraszać podłogę w pracy za to, że śmią po niej stapąć.

12:30 – 14:00
Dyskusja autorska wokół książki “Gender bending” Mo Klosow
Spotkanie z Mo Klosow poprowadzi Patryk Sierpowski

Krakowska premiera książki “Gender bending”.
Książka w nowej perspektywie stawia zagadnienie płci społeczno-kulturowej, tym razem w obszarze jej przekraczania czy nierealizowania zgodnie z normatywnymi zasadami. Jej najistotniejszą część stanowią przytoczone w całości wywiady z osobami, które dzielą się praktykami subwersji i oporu wobec genderu. Z kolei przyjęta metodologia queer, często autorefleksyjna i autokrytyczna, uzupełniona osobistymi doświadczeniami, prowadzi do refleksji na temat możliwości i zakresu naginania „naukowości” tekstu. Oba zjawiska, gender-bending i academia-bending, traktowane jako wyraz niesubordynacji wobec zastanej struktury – systemu przymusu i niesprawiedliwości – niosą potencjał wyzwolenia.

Litografia A

09:00 – 10:00
Wspólne śniadanie

Zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnym śniadaniu, organizowanym na zasadach kuchni społecznej. Poczęstunek będzie w dużym stopniu zapewniony przez organizatorów, ale zachęcamy do przyniesienia własnych posiłków do podzielenia się z innymi. Wspólny posiłek wprawi nas w dobry nastrój i pobudzi do rozmowy jeszcze przed rozpoczęciem całego dnia wykładów. Będzie to również okazja do odnowienia starych kontaktów oraz zawiązania nowych. (Przewidujemy też stolik dla milczków).

10:00 – 11:30
Who is “the people”? Identifying the most crucial democratic entity
Warsztaty poprowadzi Liv
Uwaga! Warsztaty w języku angielskim, podczas Kongresona zapewniamy tłumaczenie na język polski.

The right took over the public discourse and institutions, they achieved this by defining „the people” as an ethnic and cultural majority using racist rhetoric and demagoguery. In this workshop we will work to redefine „the people” in a way that includes all members of our society. We will work with populist and communist theories and reclaim the people to the heart of democracy.

Prawica przejęła dyskurs i instytucje publiczne. Osiągnęli to poprzez zdefiniowanie „ludu” jako etnicznej i kulturowej większości, posługując się jednocześnie rasistowską retoryką i demagogią. Podczas tego warsztatu będziemy pracować nad przedefiniowaniem „ludu” w sposób, który pozwoli na włączenie wszystkich członków i członkiń naszego społeczeństwa. Będziemy pracować z populistycznymi i komunistycznymi teoriami, aby odzyskać lud i serce demokracji.

Na ten punkt programu obowiązują zapisy: https://cutt.ly/zapisy_na_warsztaty

11:30 – 14:00
Pierwsza pomoc wzajemna.
Warsztaty poprowadzi Gosia

Pierwsza pomoc wzajemna. Dowiesz się co zrobić w podstawowych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia – zarówno w domu jak i na demonstracji. Sprawdzisz czy jesteś w stanie skutecznie udzielić pierwszej pomocy i dowiesz się więcej na temat przygotowania się do jej udzielania.

Na ten punkt programu obowiązują zapisy: https://cutt.ly/zapisy_na_warsztaty

Litografia B

09:00 – 10:00
Wspólne śniadanie

Zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnym śniadaniu, organizowanym na zasadach kuchni społecznej. Poczęstunek będzie w dużym stopniu zapewniony przez organizatorów, ale zachęcamy do przyniesienia własnych posiłków do podzielenia się z innymi. Wspólny posiłek wprawi nas w dobry nastrój i pobudzi do rozmowy jeszcze przed rozpoczęciem całego dnia wykładów. Będzie to również okazja do odnowienia starych kontaktów oraz zawiązania nowych. (Przewidujemy też stolik dla milczków).

10:00 – 10:30
Inicjatywa Sekspozytywna
O inicjatywie opowie Marta Płonecka

Jesteśmy oddolną grupą Osób działających na rzecz Pozytywnej Seksualności. Nasze działania są dedykowane przeciwdziałaniu przemocy seksualnej oraz tworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla rozwoju seksualności. Zajmujemy się promocją zdrowia seksualnego, krzewienia sekspozytywnej idei oraz integracją środowiska na froncie walki z tabu seksualnym. Zgłaszamy się na Kongresono, ponieważ jako kolektyw jesteśmy radykalnie przeciwko wszelkiej przemocy – przyświeca nam idea antyfaszyzmu, wolności i równości. W wielu antyfaszystowskich przestrzeniach nasze działania spotykają się z pozytywnym odbiorem. Mamy nadzieję, że i na Kongresonie nasz kolektyw zostanie miło przyjęty. Zauważamy, że Pozytywna Seksualność jest tematem, który przewija się w treściach różnych grup zajmujących się m. in. ciałopozytywnością, LGBTQ+, seksuologią, kulturą itp. Jednak nie ma grupy, która zajmuje się stricte Pozytywną Seksualnością. Dlatego właśnie założyliśmy naszą grupę! Chcemy działać, by podkreślić ważność idei Pozytywnej Seksualności. Nasze motto to “Wsparcie, edukacja, rozwój, integracja”. Uważamy, że seksualność jest ważna we wszystkich swoich odsłonach. Ma również istotne znaczenie społeczne i polityczne. Uważamy, że Pozytywna Seksualność to nie tylko rodzaj podejścia w seksuologii czy w sztuce/kulturze ale, że to przede wszystkim ruch społeczny. Wspieramy sytuacje otwartego dialogu, w której to Osoby definiują same się, swoją seksualność i to czym jest dla nich Pozytywna Seksualność. Jesteśmy otwartą grupą. Można do nas dołączyć.

10:30 – 12:30
Jak sieciować się lokalnie? Przykład Konfederacji Wolny Wrocław
Prelekcję oraz dyskusję poprowadzą Halina Wałkiewicz i Ewa Mitro

Czym jest sieciowanie się lokalne, jakie są korzyści a jakie zagrożenia, jak zacząć, o czym nie można zapomnieć – te i inne praktyczne kwestie sieciowania się pokażemy na przykładzie Konfederacji Wolny Wrocław czyli sieci kilkunastu wrocławskich organizacji anarchistycznych, która powstała rok temu.

12:30 – 14:00
Pokaz filmu “Specjalne Strefy Wyzysku” reż. Magda Malin
Wstęp do filmu i dyskusji – Alfons Mleczarz

Film powraca do końca lat osiemdziesiątych, kiedy w Polsce rozpoczęła się transformacja ustrojowa. Ważną rolę w tych procesach odegrała kwestia zadłużenia PRL-u i pozyskanie nowych kredytów na sfinansowanie reform ustrojowych. Zachodnie rządy, banki i międzynarodowe korporacje postawiły wówczas szereg warunków, w tym likwidację wielkich zakładów pracy zwłaszcza w przemyśle ciężkim. Stawką w tej grze było otwarcie dostępu do rynku dla zagranicznych inwestorów. W tych warunkach powstał program reform gospodarczych nazwany „terapią szokową”, który doprowadził do upadłości, likwidacji lub prywatyzacji państwowego przemysłu i rolnictwa. Terapia szokowa spowodowała wzrost bezrobocia i ubóstwa. Od 1989 do 2011 liczba miejsc pracy zmniejszyła się prawie o 6 mln. Wysokie bezrobocie, represyjna polityka socjalna i niepewne formy zatrudnienia zmusiły masy ludzi do pracy w najgorszych warunkach lub do emigracji. Zmiany te w szczególności dotknęły kobiety z nisko- i średniodochodowych gospodarstw domowych. W 1994 r. Sejm uchwalił ustawę o Specjalnych Stref Ekonomicznych, która miały być odpowiedzią na kryzys w przemyśle i na rynku pracy. W zlokalizowanej pod Wrocławiem podstrefie Kobierzyckiej mieści się fabryka Chung Hong Electronic – poddostawca koreańskiego koncernu LG. Latem 2012 r., dyrekcja fabryki zwolniła dyscyplinarnie grupę 24 pracowników z powodu podjęcia przez nich akcji strajkowej. Pracownicy domagali się podwyżek, przywrócenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przywrócenia do pracy działacza związkowego, nielegalnie zwolnionego z Chung Hong w trakcie prowadzenia sporu zbiorowego z dyrekcją. Dokument – w oparciu o wywiady z pracownicami i pracownikami – ujawnia przyczyny, jakie skłoniły ich do przystąpienia do strajku. Wśród nich znaleźli się mieszkańcy i mieszkanki Wałbrzycha i Nowej Rudy, którzy każdego dnia dojeżdżają do zakładów w SSE, oddalonych od ich miejsca zamieszkania o dziesiątki kilometrów. Opowiadają o uciążliwych warunkach pracy, wielogodzinnych dojazdach, przymusowych nadgodzinach, braku czasu wolnego, codziennej walce o przetrwanie za minimalne wynagrodzenie i zmęczeniu spowodowanym koniecznością łączenia pracy najemnej z obowiązkami domowymi i opieką nad najbliższymi.