Program Anarchistycznej Majówki we Wrocławiu

ENGLISH BELOW

29.04 – OPROWADZENIE PO MIEŚCIE / 11:30 / CRK ul. Jagiellończyka 10 c/d
Wycieczka po Wrocławiu oporu
Więcej informacji

29-30.04 – KONGRESONO / 13:00 / CRK ul. Jagiellończyka 10 c/d
III Kongres Anarchistyczny

Program kongresu

29.04-3.05 – WYSTAWA / CRK ul. Jagiellończyka 10 c/d
Cykl obrazów „Protest” Grażyny Małkiewicz
Szczegóły

29.04 / WARSZTATY ACK / 16:30 / CRK ul. Jagiellończyka 10 c/d
Tails dla początkujących: Jak zadbać o anonimowość w sieci
Więcej informacji

30.04 – NIE / 19:00 / CRK, ul. Jagiellończyka 10c/d

30.04 – KONCERTY / 22:00 / CRK ul. Jagiellończyka 10 c/d
Planet Fat, Izolacja, Stan Surowy, Kommando MaMa
Szczegóły / Wydarzenie na FB

1.05 – DEMONSTRACJA / 15:00 / pl. Jana Pawła II (wcześniej pl. 1 Maja)
Dzień Ludzi Pracy
Zaproszenie / Wydarzenie na FB

1.05 – SPEKTAKL „MOSKWA – PIETUSZKI” / 17:00 / CRK, Uj. Jagiellończyka 10 c/d
Wizja teatralna poematu Wieniedikta Jerofiejewa w wykonaniu Jacka Zawadzkiego.
Więcej informacji

1.05 – SPOTKANIE OTWARTE ZSP / 18:00 / CRK ul. Jagiellończyka 10c/d
Samoorganizacja w miejscu pracy
Więcej informacji

1.05 – AFTERPARTY / 20:00 / CRK ul. Jagiellończyka 10 c/d
Koncerty: Purgist, Balg, Emma Zunz, Inner Vision Laboratory
Więcej informacji / Wydarzenie na FB

Swoją obecność zapowiedzieli Oficyna Wydawnicza Bractwo Trojka, Kolektyw SPINA, warszawski Anarchistyczny Czarny Krzyż, Czarna Teoria, Inny Świat.

Równolegle do kongresu odbywać się będą projekcje filmów o tematyce związanej z anarchizmem. Lista tytułów wraz z godzinami rozpoczęcia seansów dostępna będzie na miejscu. Podczas wykładów i po nich będzie można kupić ciepły posiłek. Grupa ACK organizuje przy swoim stoisku pisanie listów do anarchistycznych więźniów politycznych.


ENGLISH

29-30.04 KONGRESONO / 13:00 / CRK ul. Jagiellończyka 10 c/d
3rd Anarchist Congress
Congress programme

29.04-3.05 Exhibition / CRK ul. Jagiellończyka 10 c/d
A series of paintings „Protest” of Grażyna Małkiewicz
Details (in Polish)

30.04 – Concerts / 21:00 / CRK ul. Jagiellończyka 10 c/d
Planet Fat, Izolacja, Stan Surowy, Kommando MaMa
Details (in Polish) / FB Event

1.05 DEMONSTRATION / 15:00 / pl. Jana Pawła II (before 1st May)
Working People’s Day
Invitation / FB event

1.05 – AFTERPARTY / 20:00 / ul. Jagiellończyka 10 c/d
Purgist, Balg, Emma Zunz, Inner Vision Laboratory
Click for more info / FB event