Kongresono 2017 – Call for papers

Drogie Koleżanki i Koledzy

Po raz trzeci zapraszamy do udziału w Kongresie Anarchistycznym KONGRESONO, który w tym roku odbędzie się we Wrocławiu. Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do jego współtworzenia w formie wykładów, wystąpień i otwartych spotkań. Temat kongresu celowo nie jest sprecyzowany. Zależy nam na zostawieniu otwartego pola dla różnorodnych zagadnień w szerokim spektrum myśli anarchistycznej i wolnościowej oraz uchwycenie ich w wielu postaciach i na różnych płaszczyznach.

Kongresono to oddolna inicjatywa wolnościowa – wspólnymi siłami staramy się, by stworzyć przestrzeń i czas do spotkań w jak najszerszym gronie; by zacieśnić kontakty, dyskutować na nurtujące nas tematy, ale przede wszystkim – przybliżyć idee anarchistyczne jak najszerszej grupie odbiorców, odnieść się do aktualnych problemów ruchu i zastanowić nad przyszłością naszych działań, ich celami i możliwościami aktywizmu.

Prosimy o nadsyłanie proponowanych tematów wystąpień oraz ich abstraktów (250 słów) w formie plików tekstowych lub PDF do 15 marca 2017. Po tej dacie odeślemy informację o akceptacji danego tematu wraz z proponowanym zarysem całego programu konferencji.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Waszym zainteresowaniem oraz stanie się punktem wyjścia do wymiany doświadczeń i poglądów.

Kontakt: kongresono2017Ⓐriseup.net

Informacje dodatkowe:
Prelegentom i prelegentkom – w razie potrzeby – zapewniamy zwrot kosztów przejazdu oraz zakwaterowanie w trakcie trwania kongresu.
Wydarzenie prowadzone będzie w języku polskim z możliwością wprowadzenia tłumaczenia szeptanego dla niepolskojęzycznych słuchaczy I słuchaczek.

Dodaj komentarz